Relax don’t do it!

Allt färre partier och fackförbund driver nu frågan om förkortad arbetsdag. För ett och ett halvt år sedan slopade fackförbundet Kommunal kravet på sextimmars arbetsdag. Och i höst valde vänsterpartiet att gå samma väg.

Vi vet alla att arbetstiden i det nya kunskapssamhället snarare har ökat än tvärt om. Svenska löntagare arbetar idag fler timmar övertid än någonsin tidigare. Något som arbetslivsforskare förklarat ger stor inverkan på vår psykiska hälsa.

I dag är det inte främst genom ledont och ryggbesvär som arbetslivets ok gör sig påmint. Stress, sömnproblem, ångest och depression heter de nya arbetsrelaterade skadorna. Och dessa skador kryper nu allt längre ner i åldrarna. Redan i mellanstadiet börjar man se tecken på ångest och stress över en framtida arbetssituation. Och nu varnar skolpsykologer och ungdomsläkare om en allt mer allarmerande situation för gymnasieelver.

Men motstånd finns. Det som chefsutbildare och näringslivsorganisationer kallar för “partikulär ovilja” sprider sig som en löpeld över kontorslandskapen. Idag utbildas ledare och chefer i större grad för att kunna handskas med arbetsovillig personal än i fackliga konflikter. Kvinnor som inte ler tillräckligt när de arbetar ses som ett hot mot hela företagets arbetslinje. Och bakom ledningens ryggar smider personalen planer om hur de skall kunna öka semesterdagarna genom sjukanmälningar från hotelltelefonen på Mallorca.

Nya tider föder nya motstånd!