Forskningsprojekt efterlyser intervjupersoner

Maskning och annan arbetsplatsaktivism har inom organisationssociologin och av management-teoretiker länge studerats “uppifrån” som lönsamhetsproblem. Man vill gärna se arbetsmoralen som avhängig organisationsstruktur och ledarskap. Utmärkande för denna forskning är att den aldrig intresserar sig för individerna – varför de maskar, varför de arbetar, vad de vill med sina liv o.s.v. Ett annat utmärkande drag hos den förhärskande forskningen är att den inte heller problematiserar arbetets alltmer meningslösa karaktär i ett samhälle där mänsklig arbetskraft ersätts av teknologi.

Ett nytt forskningsprojekt vid Uppsala Universitet sätter maskaren i fokus och efterlyser nu intervjupersoner. Över fyrtio personer som ägnar sig eller har ägnat sig åt maskning ska intervjuas om arbetsplatsförhållanden och om hur och varför maskningen pågår. Det enda kravet på intervjupersonerna är att de har någon form av maskningserfarenhet ? både lättare och mer djupgående maskning är av intresse. Intervjuerna, som är strikt konfidentiella, kommer att vara mellan 30 och 60 minuter. Meningen med projektet är att uppmärksamma en folkrörelse som idag lever i det tysta och där den politiska dimensionen blivit tydligt undertryckt i akademiska sammanhang.

Personer som vill ställa upp på intervju eller som bara vill veta mer hör vänligen av sig till roland.paulsen@soc.uu.se