Anställda i Västerbotten stjäl för 90 miljoner kronor per år

Enligt Dick Malmlund, säkerhetschef vid branschorganisationen Svensk handel, så har de anställda inom handeln i Västerbotten ordnat sig en rejäl lönehöjning under 2008.

Närmare 90 miljoner kronor beräknar han att anställda inom handeln plockar ut i varor varje år.

“På 1970-talet då jag började inom handeln handlade det om ett totalt svinn på en procent, i dag är det tre”, säger Dick Malmlund till Västerbottens-Kuriren. Under samma period har lönerna för de anställda inom handeln sjunkit kraftigt i relation till handelns vinster.

Enligt Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström så ligger siffran över anställda sägs upp på grund av stöld på en helt annan nivå. Vilket tyder på att stölder på arbetsplatsen är en tämligen lönsam affär.

Maska.nu önskar alla handelsanställda i Västerbotten god jul i förskott!