Roland Paulsen om Organizational Misbehavior och den kapitalistiska produktionens ineffektivitet

“I den kapitalistiska produktionen berövas anställda systematiskt på värdet av det de producerar. Detta förstår många anställda, och därför stjäl de tillbaka så gott det går. I Sverige är vi bäst i Norden på att stjäla på jobbet. Hälften av alla butiksstölder antas utföras av anställda själva och anställda stjäl mycket bättre än kunder, för ungefär tre gånger så mycket, till ett värde av tiotusen per butiksanställd och år.”

I programmet OBS! i Sveriges Radio P1 frågar sig sociologen Roland Paulsen hur det skulle låta om vi – på samma sätt som vi kritiskt beskriver den statsplanerade sovjetiska produktionen eller Venezuelas dysfunktionella socialistiska kooperativ – utifrån existerande forskning granskade den kapitalistiska produktionens ineffektivitet.

Hela inslaget går att lyssna på nedan, samt att läsa här.

En kommentar

  1. […] (antagligen företagen främst) får stå för notan. Men behöver det vara dåligt med DIY-fördelningspolitik? Vi remixar […]