Maskning en del av jobbet…

…och jobbet är en del av maskandet, tyvärr. Men för oss som tyvärr har jobb så blir maskandet ändå ett litet andrum i vardagen. Uppsala Nya Tidning har under de senaste veckorna skrivit om vår strävan att fylla våra liv med något annat än arbete:

“Jag jobbar väl sex timmar av åtta, säger Magnus som jobbar på ett läkemedelsföretag som analytiker. Resten av tiden går jag runt och pratar med mina kolleger, dricker kaffe och gör små ärenden på stan.”

Utifrån den undersökning om maskandets påverkan på företaget som vi skrev om för ett tag sedan presenterar UNT motsvarande siffror utifrån ett svenskt perspektiv. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden får ungefär 5 000 kronor i lön utan att prestera ett enda dugg. 5 000 kronor är en till synes en löjligt liten siffra om man jämför vad Skandias chefer får för att spela minigolf och äta affärsmiddagar. Men det är endå ett gott betyg till svenska lönearbetare.

Idag mäts i antalet arbetade timmar (det värde och det antal produkter det skapar). Medan svenskarnas beteende på sina arbeten egentligen vittnar om att rikedom kanske egentligen borde räknas i antalet timmar utan arbete. Något som också sociologen Roland Paulsen vittnar om i ett samtal med UNT:

“Produktionen blir allt effektivare och för att folk ska ha något att göra skapas vissa jobb som det är svårt att se meningen med. Det vore ibland bättre att dra ned på arbetstiden än att ha folk fastlåsta vid arbeten de egentligen inte vill ha.

Läs mer:
Maskning en del av jobbet
“Jag pratar, driver kaffe och gör ärenden”

Ångest inför jobbstarten?

“Har du ångest inför jobbstarten?”, “Hur känns det att vara tillbaka på jobbet?” och “Vill du byta jobb?”. Tre frågor som Aftonbladets läsare fått svara på via webben den senaste månaden. Svaren är både självklara och chockande beroende på vem du frågar. Över 60% utav de nästan 47 000 som svarat tycker att det är “Hemskt, jag skulle helst slippa jobbet” eller “Trist, roligare att vara ledig” på frågan om hur det känns att vara tillbaka. Nästan 40% uppgav bara några dagar tidigare att de hade ångest inför jobbstarten. Och en klar majoritet vill byta jobb. (more…)