Vadå Maska.nu?

Varför göra en webbsida om att stjäla, slappa och sova på sin arbetsplats? Varför stötta folk i deras arbete att inte få en nyanställning? Varför i helvete låter man öht. tjuvar, slöfockar och arbetsvägrare komma till tals?

parkbank.jpg

Vi lever i en tid då klyftan mellan fattig och rik växer för varje dag. Inte bara mellan länder utan också inom Sveriges gränser. En tid då vissa varken har tid eller pengar att lägga på sina egna barn medan andra bekymrar sig om hur de skall slippa betala förmögenhetsskatt. Vi lever i en tid då en maskin klarar av att göra 10 arbetares jobb på mindre än halva arbetstiden samtidigt som vi arbetar mer än någonsin.

Arbetare har alltid kämpat för att öka sin levnadsstandard. Vare sig det handlar om 8 timmars arbetsdag, löneförhöjning, säkrare arbetsplats eller rätt till kisspauser. Äldre människor i Sverige kanske minns något som kallades arbetarrörelsen. Folkrörelser bildade partier och fackföreningar för att samordna arbetarnas kamp för bättre villkor. Idag sitter både politiker och fackpampar och pratar om hur man skall tvinga folk att arbeta hårdare, mer osäkert och för mindre pengar, allt medan de själva plockar ut direktörslöner. Arbetarpartierna är inte längre några folkrörelser och medlemsantalet vittnar om just detta.

Men har arbetare slutat kämpa för en bättre livsstandard? Nej självklart inte. Men kampen har förändrats. Varför skall folk betala höga medlemsavgifter, gå ut och vifta med plakat, sitta i otaliga möten och delta i byråkratiska röstprocesser för att få en ledig dag till på året? När allt hon behöver göra är att lyfta på luren hosta fram “Oj, jag är nog lite sjuk idag”, för att sedan gå ut åk njuta utav livet i frihet. Varför skall hon delta i fackliga förhandlingar som tar flera år för att få 2% i löneförhöjning? När allt hon behöver göra är att tidsrapportera en timme extra i veckan.

Men det är först när vi ser att denna kamp förs överallt, kanske individuellt men absolut inte ensamt, som vi kan förstå att det är en politisk kamp. Först när vi möts förvandlas vi från trevande ensamma individer till en kämpande kollektiv kraft att räkna med.

Maska.nu är ett projekt som startats för att belysa och förena de dagliga kamper som förs på våra arbetsplatser. Vi har sett ett ökande behov av att både lyssna och berätta om det som många kallar för den ansiktslösa kampen på våra jobb. Men också att förmedla konkreta tips till vanligt folk från vanligt folk. Inga präktiga och frasradikala politiska teorier. Utan faktiska tips som bottnar i folks vardag på jobbet. Det kan handla om hur man lyckats dra ner på arbetstempot på sin arbetsplats för att inte slita ut sig, hur man använder stöld på arbetsplatsen som en typ av löneförhöjning eller hur man helt enkelt lyckas med tricket att inte arbeta alls på sitt jobb.

Men för att lyckas med detta behöver vi din hjälp. Vi behöver dina erfarenheter från just din vardag. Hjälp oss att vara med och förbättra vår vardag!