Moralism och arbetsvägran i Japan

Japan är det hårda arbetets Mecka. I alla fall så är det den bilden vi får ifrån tidningar, film och tv. Likt myror arbetar det små japanerna flitigt ifrån morgon till kväll och belönar sig själva med högteknologi och sake.

Men är alla japaner så jädrans förtjusta i att jobba ihjäl sig (karoushi som det kallas i Japan)? Nej självklart inte. Men japan har kommit mycket långt i den arbetspolitiska utveckling vi idag ser i sverige. Få intresserar sig för facklig kamp, livstidsanställningar byts ut mot visstidsanställningar, lönenivån sjunker och arbetslösheten bland unga ökar. Och då tar sig kampen andra utseenden. Maskning är en mycket utbredd metod för att förbättra sin livssituation. Särskilt bland unga outbildade med otrygga anställningar (prekariatet). Arbetsdagar på 10-12 timmar kan enkelt reduceras till 7-8 timmar effektivt arbete.

Men utåt sett har japanerna en hög arbetsmoral. Långa arbetsdagar och en hög reell pensionsålder talar sitt tydliga språk. Men något är i görningen. Näringslivet och moralister varnar nu för en ökande trend. Arbetsovilliga ungdomar som inte är intresserad utav varken arbete eller att låta sig utbildas till lydiga arbetare. Eller som de kallas i Japan, NEET (Not Employed, in Education or Training). Myndigheterna i Japan uppger att

850 000 unga människor i Japan just nu vägrar att båda plugga och arbeta. En markant ökning sedan 90-talet. Och varken näringslivet eller myndigheterna vet vilka knep man skall ta till för att tvinga in denna nya genration utav slackers i arbetslivet igen.

I japan är tydligen allt lika upp och ner som vi trott. Flexibiliteten är anammad utav arbetarna.

Källor :
SR, P1 God morgon välden
Löntagaren nr 1, 2005