Styckare sparkade på grund av maskning

“Vi arbetar inte för mer än vi får betalt för!” och “Sänker dom lönen sänker vi takten” är åsikter som hörs bland styckarna på Swedish Meats i Kristianstad. I veckan sparkade arbetsköparen 25 arbetare och anklagar dessa för att ha maskat.

Företaget som tycker att de tjänar för lite pengar på styckarnas ofta tunga arbete vill sänka ackordslönen och arbetarna har då med facket i ryggen fortsatt arbeta fast i den takt de tycker de får lön för. När arbetarna på Swedish Meats inte vill höja arbetstempot bland de farliga maskinerna och styckeriredskapen, som i slutänden leder till en osäkrare arbetsmiljö, så kallar arbetsköparen detta för olovliga stridsåtgärder. Enligt Swedish Meats så bör det alltså vara brottsligt att vägra utsätta sig själv och sina arbetskamrater för ökad fara. Ett bra exempel på att svenska arbetsköpare är beredda att gå över lik för en ökad profit.

Bo Blomdal på livsmedelsklubben meddelar att man inte kommer att acceptera avskedanden utan kommer att driva frågan till Arbetsdomstolen om det kvävs, eftersom någon maskning inte har förekommit.

“Vi har våra siffror, de har deras. När styckarna inte når upp till den höga nivå företaget satt upp, kallar ledningen det för maskning”, säger Bo Blomdal till SVT.se.

skriven utav Maska.nu Crew, publicerad 2005-10-07