Relax don’t do it!

Allt färre partier och fackförbund driver nu frågan om förkortad arbetsdag. För ett och ett halvt år sedan slopade fackförbundet Kommunal kravet på sextimmars arbetsdag. Och i höst valde vänsterpartiet att gå samma väg.

Vi vet alla att arbetstiden i det nya kunskapssamhället snarare har ökat än tvärt om. Svenska löntagare arbetar idag fler timmar övertid än någonsin tidigare. Något som arbetslivsforskare förklarat ger stor inverkan på vår psykiska hälsa.

I dag är det inte främst genom ledont och ryggbesvär som arbetslivets ok gör sig påmint. Stress, sömnproblem, ångest och depression heter de nya arbetsrelaterade skadorna. Och dessa skador kryper nu allt längre ner i åldrarna. Redan i mellanstadiet börjar man se tecken på ångest och stress över en framtida arbetssituation. Och nu varnar skolpsykologer och ungdomsläkare om en allt mer allarmerande situation för gymnasieelver.

Men motstånd finns. Det som chefsutbildare och näringslivsorganisationer kallar för “partikulär ovilja” sprider sig som en löpeld över kontorslandskapen. Idag utbildas ledare och chefer i större grad för att kunna handskas med arbetsovillig personal än i fackliga konflikter. Kvinnor som inte ler tillräckligt när de arbetar ses som ett hot mot hela företagets arbetslinje. Och bakom ledningens ryggar smider personalen planer om hur de skall kunna öka semesterdagarna genom sjukanmälningar från hotelltelefonen på Mallorca.

Nya tider föder nya motstånd!

Avtalsrörelsen och lönedumpning

Maska.nu har för er som följt vårt arbete de senaste åren inriktat oss på arbetsplatskamp som ligger utanför den klassiskt socialdemokratiska avtalsrörelsen. Detta har vi inte gjort utav principiella skäl utan just för att vi ser en tendens av att det är där som störst andel konflikter och motstånd uppstår. (more…)

Maskning gav resultat

För ca. två veckor sedan meddelades arbetarna på scaniafabriken i falun om att produktionen skulle flyttas. Flera hundra personer skulle mista sin enda inkomstkälla och stämningen var minst sagt hetsig på fabriken. När beskedet kommit och den värsta ilskan hade lagt sig så valde många arbetare att slå tillbaka på det enda sätt som kändes tillgängligt. Produktionen minskade snabbt och arbetarna sänkte arbetstempot rejält. Cheferna på Scania svarade snabbt med repressioner. Man skickade ut chefer och arbetsledare på verkstadsgolvet och förklarade det med att man ville set till att till att ingen mådde dåligt eller behövde särskilf “hjälp”. Denna ukna förklaring var dock inget som arbetarna gick på. (more…)

Styckare sparkade på grund av maskning

“Vi arbetar inte för mer än vi får betalt för!” och “Sänker dom lönen sänker vi takten” är åsikter som hörs bland styckarna på Swedish Meats i Kristianstad. I veckan sparkade arbetsköparen 25 arbetare och anklagar dessa för att ha maskat. (more…)