Avtalsrörelsen och lönedumpning

Maska.nu har för er som följt vårt arbete de senaste åren inriktat oss på arbetsplatskamp som ligger utanför den klassiskt socialdemokratiska avtalsrörelsen. Detta har vi inte gjort utav principiella skäl utan just för att vi ser en tendens av att det är där som störst andel konflikter och motstånd uppstår.

Ett tydligt exempel på en sådan konflikt och ett sådant motstånd har vi sett de senaste veckorna när webbsidan jobbjakt.se lanserades. På jobbjakt.se var det meningen att arbetsköpare skulle auktionera ut anställningar till lägsta bud. Arbetslösa och arbetssökanden skulle på så sätt tvingas till att aktivt ta del utav lönedumpning och själva sänka standarden på arbetsmarknaden.

LO gick ut hårt under lanseringen av jobbjakt.se och hotade represalier. Man hotade med det enda vapen man idag klarar av att strida med. Avtalsrörelsen. LO hotade med att kräva kollektivavtal på alla de arbetsplatser som anställde arbetare via jobbjakt.se. Ett hot som självklart inte ens en stor organisation som LO klarar av att verkställa. Istället så var det organisationer knutna till Osynliga Partiet som agerade. Genom att aktivt sabotera budgivningar på jobbjakt.se genom falska bud och påhittade auktioner så gjorde man snabbt jobbjakt.se obrukbar för arbetsköparna. Samtidigt gick organisationerna SUF (syndikalistiska ungdomsförbundet) och Revolutionära Fronten ut med öppna brev till de drivande personerna bakom jobbjakt.se där man ställde krav på att auktioneringen av arbeten skulle upphöra. Annars skulle man se till att själva “stänga jobbjakt.se”.

Efter bara några dagar kom ett svar riktat till fraktioner av Osynliga Partiet ifrån personerna bakom jobbjakt.se. I brevet vädjade man att sabotagen mot jobbjakt.se skulle sluta och man gick med på kravet om att auktioneringen skulle upphöra. Istället skulle man nu inrikta sig på att arbetssökande fick auktionera ut sin arbetskraft till högstbjudande arbetsköpare. I brevet skriver personerna bakom jobbjakt.se:

“Vi är nu beredda att ta bort budgivningsfunktionen helt från sidan. Innan vi gör det vill vi dock försäkra oss om att Revolutionära Fronten, SUF, Osynliga Partiet och alla andra grupperingar och undergrupperingar, godtar vår ursäkt och tar bort samtliga uppmaningar till sabotage av hemsidan samt accepterar att Jobbjakt.se lever vidare som en jobbförmedling utan budgivning.”

Maska.nu har med stort intresse följt konflikten runt jobbjakt.se. Och vi vill påpeka hur viktigt det är för oss lönearbetare att inte välja vapen pga. principiella ställningstaganden utan efter vilka mål vi har och hur de lättast nås. I detta fall är det tydligt hur avtalsrörelsen varit verkningslös medan solidariska massaktioner över Internet fungerat otroligt effektivt. Vi hoppas att det är en kunskap som vi alla tar med oss i framtiden.

Mvh Maska.nu Crew
intressant