Gör-det-själv-löneförhöjningar 2007

2007 kommer att bli ett strålande år för anställda inom svensk handel. Avtalsrörelsen har kommit fram till en löneökning på mellan 2 300 och 2 400 kronor under nästkommande tre år. Men de så kallade gör-det-själv-lönehöjningarna förväntas att bli rekordhöga under 2007. Förra året gick värden på närmare 3 miljarder att direkt härleda till att anställda stal på sina arbetsplatser, bara inom handelssektorn.

Branschorganisationens Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund berättar hur de anställdas generösa inställning till sina arbetsplatser utvecklats under de senaste tjugo åren:

Oftast är det pengar. När jag började 1974 var det enstaka personer som tog något, idag är det ofta flera som stjäl tillsammans. Man pratar med varandra och tipsar. På en arbetsplats var tjugo personer inblandade.

Det går inte att peka ut någon speciell grupp av anställda som är extra representativa inom dessa självorganiserade lönehöjningar förklarar Dick Malmlund vidare. Handlingskraften och uppfinningsrikedomen bland de anställda är väl utspridd inom hela företagen. Allt från gem till bilar försvinner från arbetsplatserna. Och allt från praoelever till högsta cheferna passar på att dryga ut sin lön när det lämpar sig. Dick Malmlund berättar:

Ett annat fall är kassörskan som ibland inte stämplade in varorna. Det visade sig att högste chefen gjorde likadant. När den anställde gör som chefen är det väldigt svårt att påvisa brott.

40%, så många hade tagit något som tillhörde jobbet, enligt en enkät i arbetsmiljötidningen Du&jobbet i slutet av 1990-talet. Drygt 500 personer tillfrågades och vanligast var stölder inom tjänstesektorn. Nina Jansdotter är beteendevetare och har studerat det nya klimatet inom lönepolitiken.

Klimatet har hårdnat. Företagen har aldrig gjort så stora vinster och näringslivstoppar får bonusavtal och fallskärmar, ändå skärs det ner. Många känner sig utnyttjade. Att snatta blir en form av minihämnd, en mental maktutjämning. […] Att snatta kanske ger en mental vinst men den är kortsiktig, eftersom det går emot de flestas grundläggande värderingar.

Vi på Maska.nu ser fram emot den utlovade reallöneökning som de nya kollektivavtalen och branschorganisationernas prognoser vittnar om. 2007 kommer att bli ett ljust år för oss latmaskar, tjuvar och klasskämpar. Så nu kör vi!